Säkert båtliv

Båtlivet är härligt på många sätt, men kan också vara farligt. Därför är det viktigt att man tänker på säkerheten, både när man förbereder sig och när man är ute på sjön.

Vatten är på många sätt en förutsättning för de liv som vi lever. Men vatten kan också vara livsfarligt. Därför bör man vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när man ger sig ut på sjön. Att använda flytväst är en självklarhet för de allra flesta, men det finns andra saker som man kanske inte tänker på i samma utsträckning. En sådan sak är sjökort.Flytväst mot vit bakgrund

Sjöfartsverket gör varje år ungefär 2000 ändringar i sin sjökortsdatabas. Därför är det viktigt att ha ett aktuellt sjökort varje sommar, vare sig man navigerar efter ett papperssjökort eller en digital variant. Man ska dock inte förlita sig helt på sjökort eller navigeringsappar. Ungefär 50 % av svenska vatten är uppmätta med moderna metoder, och utanför dessa vatten kan det finnas oupptäcka grund, och djupangivelserna kan också vara felaktiga. Därför är det viktigt att navigera med marginaler, och ha bra uppsikt.

Förutom sjökort är det bra att känna till väderförhållandena. Sjöfartsverket har en app för väder och vind, som visar data från mätstationer längs kusterna och i de stora svenska sjöarna. Förutom att hålla koll på vädret i appen bör man också lyssna på sjörapporten i P1, och lokalradions kustväderprognos.

Kommunikation

Förutom en vanlig FM-radio, för att kunna få in sjörapporten, bör man ha en VHF-radio om man ska segla utomskärs. Sjöfartsverket har 56 VHF-basstationer längs den svenska kusten, för att kunna sända ut navigationsvarningar. Ett annat tekniskt hjälpmedel är en personlig nödsändare, PLB, som larmar via satellit och tar med positionen i larmet. Man måste registrera sin PLB på Sjöfartsverkets sajt.

Ett annat digitalt hjälpmedel är mobiltelefonen, som bör förvaras i ett vattentätt fodral. Om man köper fodralet från Sjöräddningssällskapet stöder man deras verksamhet.